Dokumenti

Kontaktirajte nas

Centralni objekt OREBIĆ:
Tel./fax.:020 713 132
GSM:098 389 585
Tel.računovodstvo:020 714 341
Područne ustrojstvene jedinice:
Potomje: 020 714 341
Trpanj:020 743 465
Viganj:020 719 184
Janjina:020 741 014
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Broj posjeta

158876
Gostiju online: 1
Ponedjeljak, 24 Srpanj 2023 09:28

OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA

Poštovani roditelji,

Na dnu ovog teksta možete preuzeti rezultate upisa u 2023./2024. godinu.

Cijene pojedinih programa Vrtića utvrđene su Pravilnikom o sudjelovanju roditelja- korisnika u cijeni programa u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Orebić (pravilnik možete preuzeti na dnu obavijesti).

Želimo Vam skrenuti pozornost na članke 5., 6. i 7. predmetnog Pravilnika kojima su odeđene mjere oslobađanja od obveze sudjelovanja u cijeni korištenja usluga Vrtića.

Roditelji/skrbnici koji žele iskoristiti pravo na olakšicu/oslobađanje moraju predati zahtjev prilikom potpisivanja ugovora (koji možete preuzeti na dnu obavijesti) za oslobađanje/olakšice s pripadajućom dokumentacijom.

Roditelji/skrbnici djece koja su ovim Rješenjem (točka I. Rješenja) upisana u programe P. U. Dječji vrtić Orebić za pedagošku 2023./2024. g. dužni su u razdoblju od 27. do zaključno 31. srpnja 2023. g. potpisati Ugovor o medusobnim pravima i obvezama s predškolskom ustanovom, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka roka od 31. srpnja 2023. g., odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica. Ugovore je moguće potpisati u centralnom objektu u Orebiću na adresi J. B. Jelačića 8, Orebić- zadnji kat, prostorija na kraju hodnika u vremenu od 08:00-15:00 sati. Ugovor potpisuju oba roditelja/staratelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb. Samo u iznimnim slučajevima (duža odsutnost i sl.) Ugovor može potpisati jedan roditelj, premda oba ostvaruju roditeljsku skrb i to na način da isti s punom odgovornošću jamči suglasnost drugog roditelja s upisom djeteta u Vrtić po uvjetima Ugovora.

                                                                                                        

Pouka o pravnom lijeku: Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo Žalbe u roku od osam ( 8) dana računajući od dana objave rezultata upisa. Žalba se podnosi Povjerenstvu za upise na andresu: P. U. Dječji vrtić Orebić, J. B. Jelačića 8, 20250 Orebić (Centralni objekt Orebić) ili putem elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Četvrtak, 13 Srpanj 2023 11:52

Natječaj za radno mjesto tajnika (m/ž)

NATJEČAJ

za radno mjesto tajnika (m/ž)

-1 izvršitelj/ica na određeno (najduže 60 dana), puno radno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97);

  • VSS, diplomirani pravnik/magistar prava, stručni specijalist javne uprave ili VŠS, stručni prvostupnik javne uprave

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Ponedjeljak, 10 Srpanj 2023 07:41

Natječaj za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

NATJEČAJ

za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

  1. 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta/bolovanja centralni vrtić Orebić )

Tekst natječaja za radno mjesto možete pogledati u prilogu.

Srijeda, 14 Lipanj 2023 15:00

Obavijest o upisima

PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ OBAVIJEŠTAVA RODITELJE O UPISU U DJEČJI VRTIĆ u 2023./2024. pedagoškoj godini s područja općina Orebić, Trpanj i Janjina.


Trajanje upisnog roka

 15.06.2023. - 29.06.2023.

DJECA KOJA SE PRVI PUT UPISUJU U VRTIĆ

Roditelji/ skrbnici djece koja se upisuju u Vrtić prvi put zahtjev za upis podnose preko sustava E-upisi u vremenu od 15.- 23. lipnja 2023.g. Sustavu pristupate preko sljedeće poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/ Važan preduvjet korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće je posjedovanje važeće vjerodajnice odgovarajuće sigurnosne razine u sustavu e-Građani. Za ispunjavanje zahtjeva za upis je dovoljna sigurnosna razina 2. Upute za korištenje sustava možete preuzeti na dnu ove obavijesti.

Roditelji/skrbnici djece koji nemaju preduvjete za korištenje sustava E-upisi, zahtjev za upis (koji mogu preuzeti na dnu obavijesti), uz obveznu dokumentaciju mogu predati osobno (u centralnom objektu u Orebiću, radnim danom od 10-13 sati, u tajništvu-zadnji kat) ili poštom na adresu: J.B. Jelačića 8, Orebić.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj, odnosno skrbnik obavezno prilaže:

-          izvod iz matične knjige rođenih djeteta

-          potvrdu o prebivalištu djeteta i oba roditelja, odnosno skrbnika (ne starije od 6 mjeseci) ili kopije osobne iskaznice

-          dokaz o državljanstvu

-          liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s    podacima ocijepljenju (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva)

-          knjižicu cijepljenja (imunizacije)

-          potvrdu o radno- pravnom statusu oba roditelja-skrbnika (skrbnika „elektronički zapis“ HZMO (ne starije od 30 dana)

-          potvrda o obavljenom stomatološkom pregledu (zubna putovnica)

Kako bi dijete ostvarilo pravo na red prvenstva upisa metodom bodovanja, roditelj, odnosno skrbnik prilaže dokumentaciju sukladno članku 12. Pravilnika o upisu djece (koji možete preuzeti na dnu obavijesti).

U jasličku skupinu može se upisati dijete koje do 31.8. tekuće godine navrši jednu (1) godinu života (jaslička skupina organizirana je u centralnom objektu u Orebiću).

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31.8. tekuće godine navrši tri (3) godine života (vrtićki programi organizirani su u svim objektima).

Nakon objave rezultata upisa roditelji će biti pozvani na potpisivanje ugovora.

Cijene pojedinih programa Vrtića utvrđene su Pravilnikom o sudjelovanju roditelja- korisnika u cijeni programa u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Orebić (pravilnik možete preuzeti na dnu obavijesti).

DJECA- POLAZNICI VRTIĆA KOJIMA SE PRODUŽUJE UGOVOR

Roditelji/skrbnici djece koja su već upisana u Vrtić, a žele produžiti ugovor i za sljedeću godinu produžuju ugovore od 19. 06. 2023. do 29. 06. 2023. Na način da obaveznu dokumentaciju u zatvorenoj kuverti predaju matično odgojitelju prilikom dovođenja/odvođenja djeteta u Vrtić. Obavezna dokumentacija: Ugovor, potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, preslika iskaznice IMUNIZACIJE (dokaz o cijepnom statusu) i potvrda o obavljenom stomatološkom pregledu (zubna putovnica)

Ugovor možete preuzeti kod matičnog odgojitelja.

U privitku, također, možete preuzeti Kućni red našeg Vrtića kojeg su se roditelji/skrbnici dužni pridržavati.

Ako imate dodatnih pitanja molimo da nam se obratite na kontakt broj/e-mail ravnateljice: 098 389 585 (e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) ili tajnice 099 481 9945 (e- pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Srijeda, 17 Svibanj 2023 10:17

Natječaj za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Odluke Upravnog vijeća P.U. Dječjeg vrtić Orebić raspisuje se

 

NATJEČAJ

za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

  1. 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta/bolovanja centralni vrtić Orebić )

Tekst natječaja za radno mjesto možete pogledati u prilogu.